fredag, september 14, 2007

Pensionsysstemet

Det vore nått, att sätta en melodi till detta... nånting i klass med Tinas älsklingsreklamfilm kanske.

PPM
ITP
ITP 1
ITP 2
ITPK
IPS
TGL
PBB
FPBB
IBB
ATP
Tjänstepension
Privat pensionsförsäkring
Collectum
Dinapensioner.se
"Röda kuvertet"
Alecta
Sjunde AP-fonden
Garantipension
Tiotaggarlösning
Fondmäklare
Återbetalningsskydd
Efterlevandeskydd
Familjeskydd
Pensionsförsäkring
Sjukpension
Föräldrapenning
Tillfällig föräldrapenning
Sjukpenning
Sjukersättning
Arbetsskadelivränta
Sjuklön
Låneskydd
Livförsäkring
Premier
Fribrev
Premiepension
Hjälp

Inga kommentarer: